Erotická Revue | 19.3. - 29.5.2011 | Kutná Hora

 

Výstava Erotická Revue, představující na čtyři desítky vizuálních a textových děl s erotickou tematikou od dvaceti českých umělců, probíhá již od soboty 19. března 2011 v galerii GASK v Kutné Hoře. Na výstavu se můžete vydat až do neděle 29. května.
 
Anonymita, která nám umožňuje konat i v dnešní době ve věcech sexuality svobodně, byla převzata jako určující princip nového projektu. Nikde nebudou uváděna jména oslovených umělců, ani těch, kteří tyto autory vyzvali k participaci na současné verzi Erotické Revue. Tajemství, nerovná hra mezi zasvěcenými a těmi, jež jsou nuceni pouze se dohadovat, lze rovněž brát jako možnou metaforu erotických vztahů. Co tedy můžeme prozradit? V prostorách GASK uvidíte více jak čtyři desítky vizuálních a textových záznamů od dvaceti současných umělců. Světlo světa spatří rovněž tištěná varianta Erotické Revue, jež se stála roznětkou tohoto projektu.
 
Erotická Revue se odkazuje ke stejnojmennému časopisu, který počátkem třicátých let minulého století vydávala v Praze Surrealistická skupina. V meziválečném období bylo tento „typ textového a obrazového materiálu“ možno distribuovat pouze jako bibliofilský soukromý tisk, pro něž platila přísná pravidla. Především nesměl být „veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven“. Rovněž přispěvovatelé se ve většině skrývali za monogramy nebo nejrůznějšími pseudonymy.
 
Konečně je třeba podotknout: Ambice Erotické Revue není rozšířit obsáhlou řadu výstav a publikací na téma „Erós ve výtvarném umění“, ale vytvořit otevřené testovací pole. Experimentem prověřit, zda lze „nutkání pudů“ zahrnout do současné umělecké praxe, jinak než jako pouhou senzaci.
 
Místo konání: GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, Barborská 51 – 53.
 
Vstupné: 50,- Kč; důchodci, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva.
 
Více informací naleznete na www.gask.cz.
 
 

Diskusní téma: Erotická Revue | 19.3. - 29.5.2011 | Kutná Hora

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Reklama: