Majáles Ostrava 2012 | 3.4. - 2.5.2012 | Ostrava

 

První společný Majáles

obou ostravských univerzit. Dvojnásobný areál, tři scény a poprvé after party v  klubech! To vše 2. května v areálu Slezskoostravského hradu a Černé louky!

Studentská oslava přicházejícího léta, máje a krás života, to je Majáles. A ani tento rok nebude Majáles v Ostravě chybět, aby nabídl možnost prožít tento studentský svátek naplno. Letos si můžete Majáles užít první květnovou středu, ale už celý předcházející měsíc se na vyvrcholení oslav připravovat – třeba na Literární noci, sportovních turnajích, divadelních vystoupeních či výstavách – i to je Majáles Ostrava.

Kdy Majáles vypukne?

Jak se už můžete dočíst v programu, majáles letos zahájil doprovodný program  3.4. vypuštěním balonků na Masarykově náměstí. Celý doprovodný program pak vyvrcholí tradičním majálesovým průvodem masek a festivalem skvělých kapel na několika stageích 2.5. Doufejme v krásné počasí a pojďme se společně bavit!

Kde bude Majáles probíhat?

V prvné řadě v areálu Slezskoostravského hradu a Černé louky, kde proběhne celý program hlavního majálesového dne. Zapomenout ovšem nesmíme na nejstarší část Majálesu Ostrava, a sice průvod masek. Doprovodný program se letos bude odehrávat takřka po celé Ostravě – od Masarykova náměstí přes amfiteátr v areálu VŠB-TUO až třeba po studentský Klub A.

Sledujte pozorně program a novinky na oficiálním webu akce!

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Majálesu: www.majales.osu.cz nebo na Facebooku akce.