Rockové léto | 1.9.2012 | Areál Olše, Červenka

 

Na další letošní benefiční akci Rockové léto

vystoupí tentokrát skupiny jako Rybičky 48, Premier, Venefica, Titanic, Parní Lucie, Iron Maiden Revival , Ramm Stein! CZ, Metallica Revival ...

ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění.Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen.Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známe jsou ozdravné pobyty a tradiční Mezinárodní onkologické kongresy.

Sdružení má na svém kontě realizaci četných projektů a aktivit z oblasti zdravotních a sociálních programů, preventivních programů (Kvítky života, ozdravné a rekondiční pobyty v ČR i zahraničí, cvičení jógy) nebo pravidelných vzdělávacích programů a seminářů nejen pro onkologické pacienty, ale i pro širokou veřejnost. ARCUS – ONKO CENTRUM se věnuje mezinárodní spolupráci, komunikaci se zahraničními pacientskými organizacemi, spolupráci s Europa Donna nebo účasti na významných mezinárodních akcích (Světový summit proti rakovině v Paříži, Světové konference o rakovině prsu, karcinomu prostaty apod). Sdružení spolupracuje na vybraných studiích, podílí se na benefičních akcích nebo veřejných sbírkách ve prospěch onkologických zařízení.
 
Akci moderuje Iva Boková.

Místo a termín konání akce:
 Areál Olše, Červenka
 1.9.2012 od 13:30

Vstupné na akci je 150 Kč.

Více informací k akci naleznete na www.arcus-oc.org.