Svatováclavské slavnosti | 25.9.2010 | Kutná Hora

Již tradiční kutnohorská kulturní akce nabízí každoročně poslední sobotu v měsíci září Kutnohořanům a návštěvníkům města zajímavý, současný program pro děti i dospělé. Svatováclavské slavnosti, ač název zní historicky, historickou akcí nejsou. A tak se v překrásných exteriérech Palackého náměstí střídá hudba s divadlem, míchají styly a žánry, staročeský trh nabízí své výrobky, a to vše s jediným cílem pobavit přítomné, navodit dobrou náladu a pohodu babího léta. Historická výjimečnost tohoto data se tak kloubí se současností. Každým rokem se Svatováclavské slavnosti stávají tečkou za kulturními akcemi s letním sluncem ve znaku a startují podzimní společenskou sezónu, jejíž těžiště se přesouvá do tanečních, výstavních a divadelních sálů. Svatováclavské slavnosti se tak stávají příjemným zakončením léta.
 
Pro malé diváky je připravena ukázka školní akademie žáků ZŠ nebo vystoupení kouzelníka a balónková show. Dospělí návštěvníci ocení pestrou nabídku hudebních vystoupení. Program doplní Svatováclavská mše v kapli Vlašského dvora, Dny zdraví s VZP a degustace českých vín ve Vinných sklepech (klášter sv. Voršily). Současně probíhá i Kutnohorské vinobraní.
 
Aktuální ročník se koná dne 25.9.2010. Program slavností začíná již zmíněnou Svatováclavskou mší v kapli Vlašského dvora.
 
Více informací naleznete na www.kutnahora.cz.