15. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby | 14.7. - 6.8.2014 | Praha

Jediný festival staré hudby v Praze!

Letní slavnosti staré hudby již patnáct let obohacují současnou kulturní nabídku hlavního města Prahy o významný, ale opomíjený hudební žánr. Své výsadní postavení si festival zasluhuje především originální dramaturgií, špičkovými koncerty renomovaných sólistů a souborů dobové interpretace a propojením staré hudby s architektonickými památkami Prahy a jejich jedinečnou akustikou.

Dramaturgická linie jubilejního (patnáctého) ročníku Letních slavností staré hudby sleduje kontrasty mezi světskou a duchovní tvorbou s přihlédnutím k rozličnosti hudebních nástrojů, žánrů a forem.

Díky tematicky propracované, objevné dramaturgii představuje vysoké procento festivalových projektů novodobé premiéry, a to nejen v českém, ale světovém kontextu. Svým přesahem do oblasti barokního divadla a tance je festival ojedinělý nejen v České republice, ale také v celé střední Evropě.

Posláním slavností je oddělit čas každodennosti od výjimečných událostí. Slavnosti proměňovaly profánní prostor v prostor sváteční a provázely všechny významné události. Zejména v barokní době se slavnosti staly znakem nového životního stylu, provozovaného církví, šlechtou i panovnickým dvorem. V nově budovaných sídlech pořádala aristokracie slavnosti spojené s hudebními produkcemi, divadlem, tanečními představeními a velkolepými ohňostroji.

Program festivalu 2014:

Pondělí 14. 7. 2014, 20:00; Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
PANTALEON – NOVÉ PSALTERIUM PRO BAROKNÍ EVROPU
A. Caldara, G. P. Telemann, M. Marais
ECHO DU DANUBE (Německo)
Christian Zincke – viola da gamba, umělecký vedoucí

Středa 16. 7. 2014, 20.30; kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
NOCTURNE – STŘEDOVĚKÉ NOČNÍ MODLITBY V KATEDRÁLE NOTRE-DAME V PAŘÍŽI
TRIO MEDIÆVAL (Norsko)
Anna Maria Friman
Linn Andrea Fuglseth
Berit Opheim

Úterý 22. 7. 2014, 19.30; Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha 1
BARROCO Y FLAMENCO – KE KOŘENŮM ŠPANĚLSKÉHO FLAMENCA
ACCADEMIA DEL PIACERE (Španělsko)
Fahmi Alqhai – umělecký vedoucí

Čtvrtek 24. 7. 2014, 20.00; Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6
MILOSTNÝ STRUNY HLAS – HUDEBNÍ SALON POČÁTKU 19. STOLETÍ
J. L. Dusík, J. Haydn
Bauwien van der Meer – soprán (Nizozemsko)
Richard Egarr – kladívkový klavír (Velká Británie, Nizozemsko)
Masumi Nagasawa – harfa (Nizozemsko)

Pondělí 28. 7. 2014, 20.00; Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7
TURURU FARARA – PORTUGALSKÉ BAROKO A TRADIČNÍ ZPĚVY ZE ZÁMOŘÍ
M. Machado, G. Fernandes, Luís de Milán
SETE LÁGRIMAS (Portugalsko)
Filipe Faria, Sérgio Peixoto – zpěv, umělecké vedení

Středa 30. 7. 2014, 19.30; kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1
OD KRČMY K OLTÁŘI – BIBEROVY SONÁTY PRO KAŽDÝ ČAS
{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Polsko)
Martyna Pastuszka – umělecká vedoucí

Středa 6. 8. 2014, 19.30; Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1
GRÁCIE A MAJESTÁT – Z BAROKNÍ PRAHY DO KLASICISTNÍ PAŘÍŽE
J. J. Fux, J. D. Zelenka, J. C. F. Fischer, J.-Ph. Rameau
Isabelle Druet – soprán (Francie)
Alain Buet – bas (Francie)
COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

SLEVY VSTUPNÉHO
senioři (60 let a více) a studenti sleva 10 % z ceny vstupenky po předložení příslušného dokladu
držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a doprovodná osoba sleva 50 % z ceny vstupenky
Při zakoupení vstupenek na 4 a více akcí poskytujeme slevu 20 % z ceny každé vstupenky.

Více informací k akci naleznete na www.letnislavnosti.cz.