Alfons Mucha: Dva světy | 26. 5. - 31. 12. 2018

Výstava Dva světy kombinuje dva protipóly tvorby světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy. K devíti největším plátnům z cyklu Slovanská epopej se vůbec poprvé přidává sbírka Muchovy plakátové tvorby. Vzniká tak výstava, která nemá nejen v České republice, ale ani nikde v zahraničí obdoby.

DĚJINNÝ EPOS S TÉMATY Z ČESKÉ A SLOVANSKÉ HISTORIE NA MALBÁCH 6x8 m 

Objevte dílo, do kterého Alfons Mucha vtiskl dějiny Čechů a dalších slovanských národů. Zároveň se ponoříte do mnoha příběhů, které zdůrazňují pocity sounáležitosti slovanských národů. Mucha zasvětil práci na Slovanské epopeji 18 let, v roce 1928 jej představil ve Veletržním paláci v Praze. V roce 1930 jej předvedl v Brně, kam se po 88 letech opět vrací. 

NEJROZSÁHLEJŠÍ SBÍRKA MUCHOVY KOMERČNÍ TVORBY

Nahlédněte do komerční tvorby Alfonse Muchy. Výstava vás provede jeho sedmi životními etapami, v nichž tvořil nejen poutavé plakáty, ale také dobovou reklamu na nápoje, průmyslové výrobky a nejrůznější kulturní události. Pověstný byl také tvorbou kalendářů nebo dekorativních panó.