Benefiční akce ROCKOVÉ VELIKONOCE | 30.3.2013 | Litovel

 

Dne 30.3.2013 pořádá ARCUS - ONKO CENTRUM

na Záložně v Litovli benefiční akci Rockové Velikonoce na podporu onkologického centra, které v letošním roce slaví 20. let činnosti. V rámci programu akce Rockové Velikonoce vystoupí od 18 hod. hudební skupiny jako Black bull, Venefica  a Metallica - Revival a hvězdou večera bude Aleš Brichta.

Výtěžek z akce půjde na pacientský edukační onkologický program.

ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje od roku 1993 na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům, i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známe jsou naše ozdravné a rekondiční pobyty u nás i v zahraničí a také tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě. V rámci Edukačního pacientského programu ONKO vydáváme občasník ARCUS, aktualizujeme webové stránky, pořádáme přednášky pro veřejnost a také jsme již vydali 56 titulů brožur zaměřených na prevenci, na jednotlivá nádorová onemocnění a také brožury, které pomáhají radami rodinným příslušníkům onkologicky nemocných. Také jsme naoičili několik filmů a pořadů - Nebojme se rakoviny, TABU-BU , v minulosti to byly oblíbené pořady A apod.

Předprodej vstupenek na akci probíhá v MK Litovel, BAVI Litovel, BAVI Olomouc - OD Koruna, Pekařská 1.

Cena vstupného v předprodeji je 140 Kč, cena vstupného na místě akce pak 190 Kč.
 

Předprodej ukončen.

Více informací naleznete na www.arcus-oc.org.