Koncertní pondělky v konviktu | 21.11. - 5.12.2011 | Olomouc

 

Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá podzimní minicyklus koncertů s názvem „Koncertní pondělky v konviktu“.

Celkem tři hudební večery (21. 11., 28. 11 a 5. 12. 2011) se uskuteční v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Kapli Božího Těla (vždy od 19 hod.).

První z nich budou věnovány české a světové klavírní tvorbě v podání dvou vynikajících českých interpretů. Tomáš Víšek, jeden z našich nejvýznamnějších klavíristů střední generace a nositel řady ocenění z mezinárodních interpretačních soutěží představí kompozice vzniklé v Praze v 19. století (Weber, Liszt, Tomášek, Smetana, V. Novák) a svým komentářem osvětlí posluchačům specifika skladeb a přiblíží okolnosti jejich vzniku.

 

 

Sólový recitál laureáta Pražského jara a profesora klavírní hry Zdeňka Hnáta bude zaměřen na tvorbu „klasiků“ 18. až 20. století (Mozarta, Schuberta, Chopina a Šostakoviče). Program zazní v Olomouci jako předpremiéra pražského uvedení pořádaného Pražským jarem.

 

 

Poslední z hudebních večerů, na kterém vystoupí pedagogové, studenti a hosté Katedry muzikologie, uctí památku nedávno zesnulého předního českého muzikologa doc. PhDr. Miroslava K. Černého, CSc. (1924–2011), který spojil značnou část svých sil s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a podílel se velkou měrou na polistopadové obnově olomouckého hudebně vědného pracoviště.

Termíny a místo konání:

KLAVÍRNÍ RECITÁL TOMÁŠE VÍŠKA – HUDEBNÍ PRAHA 19. STOLETÍ
21. listopadu 2011, 19:00

KLAVÍRNÍ RECITÁL ZDEŇKA HNÁTA
28. listopadu 2011, 19:00

KONCERT K POCTĚ DOCENTU MIROSLAVU K. ČERNÉMU
5. prosince 2011, 19:00

Všechny koncerty proběhnou v Uměleckém centru UP - Kaple Božího Těla, Univerzitní 3, Olomouc.

Na všechny koncerty je vstup zdarma.

Více informací o jednotlivých koncertech naleznete v přiloženém PDF souboru zde.