Mezinárodní Jazzový Festival | 27.10. - 9.11.2010 | Plzeň

 

Mezinárodní hudební projekt JAZZ BEZ HRANIC je organizován občanským sdružením Jazz bez hranic, které bylo založeno v roce 2005. Projekt je přeshraniční a zahrnuje mezinárodní jazzový festival a česko-německo-rakouský hudební projekt pro mládež. Festivalu se účastní především jazzové amatérské a profesionální soubory a sólisté z českého, německého a rakouského regionu, ale i špičkoví umělci z celého světa. Program pro mládež je zaměřen na interakci studentů sousedních regionů, na vytvoření společných hudebních těles v rámci jazzových dílen a na výchovně vzdělávací pořady. Celý projekt je koncipován jako neziskový a není udržitelný bez externího financování dotacemi z veřejných zdrojů, prodejem reklamy či sponzorskými dary.
 
Město Plzeň má v konání jazzových festivalů mnohaletou tradici. V minulých letech k této tradici významně přispěla agentura Triwoli pořádáním osmi ročníků Mezinárodního big bandového festivalu (1993-2000) a sedmi koncertů seriálu Jazz na divadle (2002-2005). Na aktivity agentury Triwoli od roku 2005 navázalo občanské sdružení Jazz bez hranic. Pořádá  v Plzni stejnojmenný festival, jazzové dílny a jam sessiony (Divadlo J.K.Tyla, jazzový klub Buena Vista a Plzeňská konzervatoř). Projekt se však neustále rozrůstá o další partnerská města.
 
Festival Jazz bez hranic se koná každoročně, ale nemá stanovené pevné datum ani délku trvání. Vyvrcholení každoročního projektu je koncentrováno do několika dnů festivalu na přelomu října a listopadu, ale zároveň se ponechává volnost k produkci samostatných jazzových koncertů během celého roku.
 
Kdy a kde:
 
Plzeň: 29.10. - 11.11.
Rokycany: 4.11.
Klatovy: 5.11.
Schönsee: 14.11.
 
Více informací o programu a vstupenkách naleznete na www.jazzbezhranic.com