Mikulášská zábava | 13.12.2014 | MKC Mohelnice

Dne 13. 12. 2014 proběhne v KD v Mohelnici další ročník Mikulášské charitativní akce, na které vystoupí kapela Argema a místní kapela Herrgott. Všichni učinkující a dobrovolníci, podílející se na akci, se zřekli honorářů. Výtěžek z akce půjde na pacientský edukační onkologický program.

ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje od roku 1993 na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům, i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známe jsou naše ozdravné a rekondiční pobyty u nás i v zahraničí a také tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě. V rámci Edukačního pacientského programu ONKO vydáváme občasník ARCUS, aktualizujeme webové stránky, pořádáme přednášky pro veřejnost a také jsme již vydali 56 titulů brožur zaměřených na prevenci, na jednotlivá nádorová onemocnění a také brožury, které pomáhají radami rodinným příslušníkům onkologicky nemocných. Také jsme natočili několik filmů a pořadů - Nebojme se rakoviny, TABU-BU , v minulosti to byly oblíbené pořady A apod.

Místo a termín konání akce:

13. 12. 2014 18:00, MKC Mohelnice

Více informací k akci naleznete na www.arcus-oc.org.