MusicOlomouc 2014 | 22. - 30.4.2014 | Olomouc

 

Univerzita Palackého v Olomouci a MusicOlomouc, o. s., pořádají ve dnech 22. až 30. dubna 2014 šestý ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2014.

Na jeho šesti koncertech zazní v sedmadvaceti regionálních a třech světových premiérách třicet kompozic. Program doplní šest besed se skladateli a interprety a dvě přednášky.

Program orchestrálního koncertu Moravské filharmonie řízeného Petrem Vronským tvoří čtyři díla: Radobýl skladatele, výtvarníka a politika Vladimíra Franze, Třetí klavírní koncert Ladislava Kubíka věnovaný „památce Bohuslava Martinů“, obraz pro symfonický orchestr Strom života Ivana Kurze (premiéra) a Stabat Mater pro sóla, dětský sbor, varhany a orchestr Olomoučana Roberta Hejnara. Poprvé ve své téměř dvacetileté historii se představí olomouckému publiku pražský Orchestr Berg specializovaný na soudobou hudbu a řízený Peterem Vrábelem. Uvede kompozice šesti mladých českých skladatelů, včetně premiéry Violoncellového koncertu Tomáše Hanzlíka.

V působivém prostředí kaple Božího Těla vystoupí dvě pěvecká tělesa: Mužské vokální kvarteto Affetto zazpívá například Glosy ze Švejka známého brněnského skladatele Miloše Štědroně a dílo Pasejamá jeho syna Miloše Orsona Štědroně. Dramaturgie vystoupení Pražských pěvců se sbormistrem Stanislavem Mistrem zahrnuje proslulý Koncert pro sbor Alfreda Šnitkeho i novinku Aqua et Vino Lukáše Hurníka, jejíž partitura počítá jak se sborovým zpěvem, tak i se zvukem vinných číší. Sborovému zpěvu a cappella vytvoří zvukový a stylový kontrast na témže večeru cembalistka Monika Knoblochová. Zahraje díla Sommerova, Smolkova a rovněž Diptych Jiřího Temla, povinnou skladbu mezinárodní interpretační soutěže Pražského jara ve hře na cembalo v roce 1999, v níž získala laureátský titul.

Rakouský komorní ansámbl Praesenz, tvořený špičkovými instrumentalisty včetně hráče na zřídka slýchaný kontrabasový klarinet, potěší specializované ctitele avantgardní hudby. Soubor nastudoval nejen skladby zahraničních autorů, ale také kompozici Prostý prostor Miroslava Srnky, podle níž je festivalový večer pojmenován.

MusicOlomouc je festival polystylový a polyžánrový, otevřený širokému spektru soudobé hudby. Letošní vystoupení na pomezí jazzu, rocku, vážné hudby a elektroniky připravil saxofonista Ivan Myslikovjan.

Realizaci festivalových akcí zajišťuje tým studentů katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a členů občanského sdružení MusicOlomouc. Festival se opírá o finanční a morální podporu Univerzity Palackého a její Filozofické fakulty i řady celostátních a regionálních institucí a sponzorů. Patří mezi ně zejména Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Ochranný svaz autorský v programu Partnerství, Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce, pojišťovna Kooperativa, firma Haryservis, CellBest, s. r. o., Český rozhlas Vltava, Hudební rozhledy, Žurnál Univerzity Palackého, Olomoucký deník a další mediální partneři.

 

www.musicolomouc.cz