Noc keltských ohňů

 

NOC KELTSKÝCH OHŇŮ

v dolnorakouském prehistorickém muzeu v Asparn an der Zaya

12. října 2013 , 17 - 22 hodin

 

Zažijte dávnou historii !

ASPARN AN DER ZAYA - Oheň byl ve všech dobách významný živel. Jakou magii a fascinaci vyzařuje a jaký význam měl pro staré Kelty, ukazuje „Noc keltských ohňů“ 12.října v dolnorakouském prehistorickém muzeu v Asparn an der Zaya - večer, v němž se návštěvníci vydají do mystického světa Keltů.

Když v této noci osvětlí okolní prostranství ohně, ozve se tichá hudba harfy a bubny začnou své úchvatné rytmy, vytvoří se ve venkovních prostorách muzea tajuplná atmosféra, jež působí čarovně a oživuje dřívější časy. S keltskými bojovníky ožívají historické tradice a ve stínu pochodní se začínají vynořovat pohádky a mýty.

Strážci táborových ohňů a domácích krbů ukazují návštěvníkům dřívější keltská řemesla, pro která byl oheň nepostradatelný. Vypráví o způsobu života a obživy v dobách starých Keltů před více než 2 000 lety. V každém domě lze vidět něco jiného, předvádí se řemeslo kováře, barvíře či hrnčíře vypalujícího své nádoby. A jak se u starých Keltů vlastně oheň rozdělával, to si mohou - pomocí křesacího pazourkového kamene a železa - vedle dalších aktivit, jako je ražba do dřeva či odlévání svíček - vyzkoušet i hosté všech akcí.

Dolnorakouská zemská výstava 2013 „Chléb a víno“

Noc keltských ohňů se letos koná v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2013. Napínavá historie stará přes 8 000 let ožívá při zemské výstavě pořádané pod názvem „Chléb a víno“. V městečku Asparn an der Zaya se můžeme zakousnout do křupavé historie chleba a v Poysdorfu nám zase našenkují pepřově kořeněnou historii specifické místní révové šťávy. Ještě nikdy nebyla obě tato témata tak důkladně předvedena a prezentována nejmodernějšími metodami z oblasti výstavnictví. V malebných kulisách weinviertelských uliček s vinnými sklípky se vydají návštěvníci do míst, kde se odehrávaly fascinující kapitoly těchto dějin lidstva.

 

Vstup:

U noci keltských ohňů platí normální ceny vstupného jako u Dolnorakouské zemské výstavy 2013.