Pablo Picasso - Vášeň a vina | 16.9. 2018- 20.1. 2019 | Museum Kampa

Ve třicátých letech, kdy soubor La Suite Vollard vznikl, dosáhl Picasso skutečné slávy. V roce 1932 byla v pařížské Galerii Georges Petit uspořádána jeho první monumentální retrospektivní výstava, kde bylo možno vidět 225 obrazů, sedm soch a šest ilustrovaných knih. Autor nedávno oslavil 50. narozeniny, z chudého španělského imigranta se vyšvihl do role mezinárodní hvězdy. Navzdory Velké krizi ceny jeho raných obrazů lámaly rekordy.

V intimní grafické sérii pro přítele a galeristu Ambroise Vollarda objevujeme Picassa jako umělce jednoznačně nadčasového. Cyklus sta grafických listů vznikl v letech 1930 až 1937 a je rozčleněn do několika oddílů nazvaných Rozmanitosti, Sochařův ateliér, Boj lásky, Minotaurus, Rembrandt, Slepý Minotaurus, Portréty Ambroise VollardaRozmanitosti představují východisko. Motivy modelek, mladých námořníků, akrobatů, fauna a hydry přecházejí do výrazně ucelenější série Sochařova ateliéru. Klid a pohodu této části cyklu věnované otázkám umění narušují listy s Minoaturem. Jeho vášeň ničí vše, co sochař vybudoval. Ve čtyřech listech je Slepý Minotaur veden nocí děvčátkem s holubicí. Kampak asi? Výtvarně směrem ke Guernice. Čtyři tisky jsou věnovány ikoně umění – Rembrandtovi. Poslední tři grafiky zobrazují adresáta cyklu Ambroise Vollarda.

Hlavní ženskou roli v cyklu hraje Picassova tehdejší milenka a později matka jeho dcery Mayi, Marie-Thérèse Walter. Řecký sochař je Picassovou rolí. Jen on se mohl přirovnávat k Feidiovi jako k symbolu umění, technické dokonalosti a nadčasové formy. Příběh se odehrává v ateliéru pod sloupořadím na řeckém ostrově, snad na Krétě. Atmosféra je jednoznačně smyslná, nazí aktéři, měkké podušky, zátiší s lahví vína, ovocem a květinami, ve výhledu z okna dominuje silueta hor. Sochy přebírají zakulacenou vypouklost modelky, vůně tělesné rozkoše povlává mezi průhlednými závěsy a pokrčenými prostěradly. Sex a umělecká tvorba zde existují v jasné souvislosti.

Minotaur je novým obrazem Picassa, jakým byl v růžovém období harlekýn – šašek, jenž mluví pravdu. Minotaur je člověk uvnitř proměny – ten, kdo se mění. Změna je vášní a vinou z názvu výstavy. Třicátá léta, dekáda, která pro Picassa započala velmi nadějně, přinesla mu úspěch a slávu, končila trpce a tragicky, rozlukou s manželkou Olgou, odchodem Ambroise Vollarda, tvůrčí krizí a válečným kataklyzmatem. Picasso byl nazýván největším objevitelem, zaklínačem obrazů, Próteem – mistrem proměn. Je umělcem, jenž má stále co sdělit současné ustavičně se měnící době. Cesta do centra labyrintu La Suite Vollard vede nejen do Picassovy mysli, ale i do hlubin umění a poznání.