Podzimní MotorTechna | 29.10.2011 | Brno

 

Co je MotorTechna? - Trhy a výstava historických vozidel, součástí, náhradních dílů a dokumentace. Je pořádaná 2x ročně (jarní v dubnu, podzimní v říjnu) na ploše 1 730 m2 v krytých pavilonech a 11 200 m2 na volné ploše BVV.

Historie – sahá zhruba do poloviny osmdesátých let min. století, kdy se členové Veteran Automoto clubu rozhodli uspořádat na atletickém stadionu START v brněnské čtvrti Lesná setkání veteránistů za účelem výměny, prodeje a koupě dílů, součástek a dokumentace. Tehdy se na stadion sjelo jen několik málo nadšenců.

Mezidobí – V dalších letech začalo zájemců o akci přibývat. V polovině devadesátých se již dali počítat na stovky. Stadion již přestal kapacitně stačit a celá akce se přesunula na sportovní letiště v Brně Slatině. Účastníků stále přibývalo. Bylo rozhodnuto akci, která začala dosahovat mega rozměrů pořádat na jedné z přistávacích ploch brněnského civilního letiště v Brně Tuřanech. Zde se akce konala ještě v dubnu 2003. V tomto období, neustále narůstá počet účastníků jak na straně prodávajících tak zájemců o koupi. Několikaletá snaha o navázání kontaktu s brněnským výstavištěm vyvrcholila na jaře roku 2002. Díky tomu, že mezi organizátory veletrhů Autosalon a Autotec se našli lidé, kteří pochopili náš záměr, ale i to, že tato akce bude napomáhat k rozšíření akcí pořádaných na ploše brněnského výstaviště a tím i k jeho dalšímu zviditelnění.

Současnost – Od října 2003 probíhá již MotorTechna na ploše BVV. Návštěvnost akce má neustále narůstající tendenci : přibližně 430 prodejců a 3400 zájemců o koupi či prohlídku. Na výstavě bývá v expozicích na 60 aut a 40 motocyklů. Sortiment se rozšiřuje o nabídky v různých sběratelských oborech. Dále o prezentaci renovátorských firem a firem vyrábějících náhradní součástky a nejrůznější doplňky pro veterány včetně dobového oblečení. Akce je zajišťována v přípravném období 4 lidmi, v době vlastní akce je 45 pořadatelů. Prodávající mají možnost si předobjednat prodejní plochu a eventuelně zablokovat si stejnou plochu na následující akci. Mají možnost příjezdu již odpoledne před akcí. Tato praxe je zcela běžná na všech akcích podobného druhu v zahraničí. S narůstajícím počtem účastníků roste i počet zahraničních účastníků, kteří již zcela pravidelně MotorTechnu navštěvují. (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, Litva, Itálie). Dále se vyskytují i návštěvníci z Holandska, Francie a Norska.

Budoucnost – Díky možnostem, které brněnské výstaviště nabízí se dá očekávat další nárůst zájemců jak tuzemských tak i zahraničních. Organizátoři mají zájem o neustálé zlepšování podmínek, jak po stránce organizační, tak i prostorové. Jediný v současné době zcela neřešitelný problém spočívá v nemožnosti zajištění pevného termínu a prostoru pořádání akce. V tomto ohledu se organizátoři musí zcela přizpůsobit termínům a určení BVV.

Co zde uvidíte?
 
automobily
motocykly
součástky a náhradní díly
dokumentace a literatura
sběratelské předměty
fotografie z předešlých ročníků

Termín a místo konání: 29.10.2011, Výstaviště Brno

Jarní i podzimní MotorTechna Brno je pořádána v prostorách brněnského výstaviště v pavilonech a přilehlých volných plochách. Brány BVV se pro návštěvníky otevřou v sobotu v 8 hod. Vstup pro pěší branou čís. 9a včetně vjezdu pro parkující. Parkování bude umožněno na volné ploše R1 v areálu výstaviště. Občerstvení zajišťují stánky na výstavišti.

Více informací naleznete na www.motortechna.cz a na www.bvv.cz.