Poukázka na přepravu ČD | TICKETPRO

 

Jeďte na svou akci vlakem - zvýhodněná poukázka na přepravu s Českými drahami!

Poukázkou na přepravu „Zpáteční jízdenka“ se rozumí doklad sloužící pro vyzvednutí jízdenky ČD pro jednu cestu z kterékoliv železniční stanice ČD v rámci České republiky do kterékoliv železniční stanice ČD v rámci České republiky a zpět ve 2. třídě.

Jízdenka vydaná na základě poukázky platí 7 dní a opravňuje k jedné cestě do místa konání akce a jedné cestě zpět ve 2. vozové třídě, přičemž první den platnosti jízdenky musí být v den konání akce nebo den před akcí.

Poukázku je možné vyměnit za platnou jízdenku na pokladně ČD nebo ve vlaku u průvodčího ČD.

Při výměně poukázky je nutné nahlásit cílovou železniční stanici a zároveň trasu, kudy pojedete, pokud se nabízí více možností.

Zároveň je nutné prokázat se platnou vstupenkou v minimální hodnotě 100,- Kč, ke které se Poukázka na přepravu vztahuje.

V případě změny termínu konání akce je zákazník povinen si tuto poukázku i samotnou vstupenku vyměnit v místě zakoupení za poukázku a vstupenku s platným datem.

Upozornění: Údaje na poukázce se musí shodovat s údaji na vstupence. V opačném případě nebude poukázka platná.

Cena: Prvních 500 poukázek za zvýhodněnou cenu 265 Kč.

Tuto poukázku zakoupíte pouze prostřednictvím prodejních míst TICKETPRO.

Více informací naleznete ZDE a na www.cd.cz.