Rockové léto | 18.7.2015 | Červenka u Litovle

Již tradičně i letos v létě proběhne na Července u Litovle charitativní akce Rockové léto, kterého se zúčastní cca 7 hudebních skupin z celé ČR. V letošním roce proběhne tato akce v termínu 18.7. od 14 hodin. Výtěžek z akce půjde na pacientský edukační onkologický program. Všichni účinkující i dobrovolníci, pomáhající s akcí, se zřekli svých honorářů.

Vystoupí například DYMYTRY, PERSEUS, DILATED, ORTEL, NOTION DEEP, NIHILISTIC ATTEMPT, ABSOLUT DEAFERS ...

ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje od roku 1993 na území celé České republiky pomoc lidem, kteří onemocněli některým z mnoha onkologických onemocnění. Dokázat se vypořádat s touto skutečností je pro každého nepředstavitelně obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci osamocen. Naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM svou činnost směřuje jednak k přímé pomoci onkologickým pacientům, i jejich rodinným příslušníkům a jednak do oblasti zdravotní prevence. Známe jsou naše ozdravné a rekondiční pobyty u nás i v zahraničí a také tradiční Mezinárodní onkologické kongresy v Louckém klášteře ve Znojmě. V rámci Edukačního pacientského programu ONKO vydáváme občasník ARCUS, aktualizujeme webové stránky, pořádáme přednášky pro veřejnost a také jsme již vydali 56 titulů brožur zaměřených na prevenci, na jednotlivá nádorová onemocnění a také brožury, které pomáhají radami rodinným příslušníkům onkologicky nemocných. Také jsme natočili několik filmů a pořadů - Nebojme se rakoviny, TABU-BU , v minulosti to byly oblíbené pořady A apod.

Bez finanční podpory by tato naše činnost nemohla být možná.

Za tuto činnost jsme dosáhli mnoha ocenění i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější u nás patří Cena Olgy Havlové.

Více informací k akci naleznete na https://arcus-oc.org/ a na Facebooku.