SALON VÍN České republiky 2012 | od 24.2.2012 - celoročně | Valtice

 

Národní soutěž vín a degustační expozice – SALON VÍN České republiky 2012.

Salon vín České republiky je prestižní ocenění pro 100 nejlepších vín, vybíraných v rámci nejvyšší Národní soutěže vín v ČR, která zastřešuje systém nominačních podoblastních soutěží. Na vlastní soutěž navazuje celoročně otevřená veřejná degustační expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích.

Expozice Salonu vín je v podstatě výkladní skříní tuzemského vinařství. Součástí sklepních prostor Salonu vín na valtickém zámku je také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech a také prodejna dárkových balení na láhve, vinařské literatury, degustátorských skleniček, sommeliérských potřeb.

Šampionem Salonu vín za rok 2012 je Ryzlink vlašský 2009, výběr z hroznů společnosti Vinné sklepy Valtice. Vítěze vybrala z 200 vzorků odborná porota v Mikulově na Břeclavsku. Vybírala i sto nejlepších vín, které budou v přehlídce Salon vín od konce února na zámku ve Valticích na Břeclavsku. Expozice zde bude otevřena už podvanácté.

Vína přihlášená do Salonu vín musí nejprve projít systémem nominačních výstav. Teprve na základně dominace může přihlásit vinař své víno k hodnocení v Salonu vín České republiky. Zařazena mohou být jen vína vyrobená z hroznů vypěstovaných v České republice, přihlašovaná partie musí v dané kategorii splňovat minimální množstevní kriteria daná statutem Salonu vín. Takto získané vzorky jsou hodnoceny komisí degustátorů, která maximálně 100 vínům udělí právo označovat láhve známkou "Salon vín", chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Soutěž „Salon vín České republiky“ je také samozřejmě uznanou soutěží podle kriterií Ministerstva zemědělství a hodnocení probíhá pod kontrolou MZe.

Hodnocení je prováděno 100 bodovým systémem podle platných regulí O.I.V. (mezinárodní organizace pro vinařství a vinohradnictví). K tomu, aby hodnocení vín proběhlo na vysoké profesionální úrovni, jsou vybíráni degustátoři podle svých znalostí, zkušeností a schopnosti dokonale senzoricky hodnotit a rozlišovat víno. Nominovaní degustátoři museli projít mezinárodním degustačním kursem, který vedli enologové Vyšší odborné školy a Spolkového úřadu pro vinařství a ovocnářství v rakouském Klosteneuburgu a museli složit zkoušku podle norem DIN, ISO a ÖNORM.

Důležitým a zcela zásadním atributem je požadavek na předchozí naláhvování celé přihlašované partie vína a odběr a zapečetění vzorků přímo u výrobce vína organizátorem Salonu, který má právo na výběr libovolných 6 láhví z přihlašované partie. Hodnocení Salonu vín se uskutečňuje každoročně v lednu v profesionálním degustačním pracovišti v Národním vinařském centru ve Valticích, nejlepším svého druhu u nás a srovnatelným s podobnými pracovišti v Evropě.

Po vybrání kolekce Salonu vín jsou tato vína nakoupena v množství uvedeném ve statutu a uložena ve sklepních prostorách Národního vinařského centra. Zde jsou k dispozici veřejnosti, která má možnost ochutnat kterékoliv ze zde uložených vín. Vína uložená v Salonu vín jsou určena výhradně ke vzdělávání návštěvníků o víně a propagaci a podpoře našeho vinařství tím, že široká veřejnost, včetně zahraničních návštěvníků, má možnost naše nejlepší vína ochutnat na jednom místě a v důstojných podmínkách a zároveň se dozvědět všechny podstatné informace o každém víně i výrobcích, jejichž vína budou v Salonu vín České republiky zastoupena.

Takto uložená vína je možno i zakoupit, ovšem pouze po jednotlivých láhvích a tento nákup není určen obchodníkům vínem za účelem dalšího obchodování. Součástí sklepních prostor Salonu vín je také naučná expozice o našem vinařství a vinařských oblastech a také prodejna dárkového balení na láhve, vinařské literatury, degustátorských skleniček, sommelierských potřeb atd.

Místo expozice:
Státní zámek Valtice, Zámek 1, 691 42 Valtice

Běžná otevírací doba veřejné degustační expozice Salonu vín ČR:
Úterý – čtvrtek 9:30 – 17:00; Pátek – sobota 10:30 – 18:00
v období červen – září bude otevřeno také v neděli 10:30 – 17.00
(expozice je otevřená celoročně kromě února, kdy probíhá příprava expozice nového ročníku)
 
Více informací naleznete na www.salonvin.cz a na www.zamek-valtice.cz.