Velikonoční Festival duchovní hudby | 1. - 15.4.2012 | Brno

 

Šest koncertů, šest kostelů.

21. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby se koná v prostorách šesti chrámů v centru města. V nich zazní velikonoční příběh utrpení, smrti a vzkříšení Krista, jak ho převyprávěly skladby šesti staletí. Podobu koncertů předurčuje architektura, akustika a historie jednotlivých kostelů.

1.4.2012 (neděle), kostel sv. Jakuba
James MacMillan: Seven Last Words from the Cross (premiéra v ČR)
František Emmert: Videns autem centurio (premiéra, skladba na objednávku festivalu)

Slavnostní zahajovací koncert velikonočního festivalu duchovní hudby se poprvé v historii odehraje v pozdněgotickém chrámu svatého Jakuba. Smyčcový orchestr Czech Virtuosi a Komorní sbor K012 pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka uvedou tři skladby soudobých autorů; díla stylově různorodá, ale s oproštěným prostorem chrámu ideálně rezonující. Spojuje je místo a den jejich příběhu, Kalvárie, Golgota. Posledních sedm slov Kristových od skotského skladatele Jamese MacMillana (*1959) tento triptych otevírá. Významný brněnský skladatel František Emmert (*1940) zhudebnil na objednávku festivalu pasáž z Lukášova evangelia, popisující děj bezprostředně následující po Kristově smrti. Římský setník, který byl ukřižování přítomen, nazývá Ježíše spravedlivým člověkem. Přihlížející dav z Golgoty odchází. Pod křížem zůstávají už jen Ježíšovi nejbližší, kteří dosvědčují bolest Matky Boží: Stabat Mater Dolorosa. Křehké a subtilní dílo Arvo Pärta (*1935) vyjadřuje onu bolest kontemplativním způsobem, vede k tichu, které je zároveň příslibem vzkříšení. První koncert je příběhem o třech zastaveních – u tří stěžejních obrazů velikonoční pouti.

Další termíny koncertů:
2.4.2012 (pondělí), kostel sv. Janů
Giuseppe Porsile: Il Sacrificio di Gefte (novodobá premiéra)

4.4.2012 (středa), chrám Nanebevzetí Panny Marie "u jezuitů"
Jakub Jan Ryba: Responsoria pro Hebdomada sancta
Písně z barokních kancionálů

11.4.2012 (středa), bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
Ad monumentum venimus…! (Ke hrobu jsme přišly…!
Středověká liturgická hra Visitatio Sepulchri v tradici ženského benediktinského kláštera Sv. Jiří na Pražském hradě

13.4.2012 (pátek) kostel sv. Tomáše
[C M] : Sonata resurrectionis (novodobá premiéra)

15.4.2012 (neděle), katedrála sv. Petra a Pavla
Franz Schubert: Lazarus (premiéra v ČR)

V rámci Velikonočního festivalu duchovní hudby se uskuteční doprovodné akce:

Tenebrae
5 – 6/4 Kostel Nanebevzetí Panny Marie „u jezuitů,“ vždy ve 21.00 
Hudba a slovo v závěru Svatého týdne.

Výstava
29/3 – 15/4 Muzeum města Brna, gotická síň hradu Špilberku, st-ne 9.00 – 17.00
Křížová cesta, grafiky Jany Bergrové
vernisáž 29/3 v 17.00

Koncert v divadle
3/4 Janáčkovo divadlo,19.00
Antonín Dvořák: Stabat Mater

Více informací o festivalu naleznete na www.filharmonie-brno.cz.