Vila Tugendhat | 2.2. 2020 až .... | Brno

Od úterý 2. června 2020 se po nucené koronavirové přestávce opět veřejnosti otevře brněnská vila Tugendhat. Otevření se bude týkat zahrady, stálých výstav v technickém podlaží i prohlídkových okruhů. Od stejného data bude taktéž nově otevřen vstup do zahrady vily Tugendhat ze zahrady vily Löw-Beer. Minimálně do konce června 2020 však budou stále zrušeny doprovodné kulturní aktivity jako přednášky, koncertní vystoupení, filmové projekce nebo edukační programy. Vzhledem k operativním přesunutím pravidelné údržby objektu na jarní měsíce bude možné návštěvníkům nově otevřít řadu termínů prohlídek v červenci a srpnu. Stejně tak se z důvodu přesunutí či zrušení prohlídek zahraničních návštěvníků budou uvolňovat další, již rezervované termíny.

Vila Tugendhat je od 1. července 1994 ve správě Muzea města Brna a veřejnosti je zpřístupněna jako instalovaná památka moderní architektury. Od ledna 2005 působí přímo v objektu Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Jeho hlavním úkolem je shromažďovat především fakta a dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících, ale také o osudech domu po odchodu jeho majitelů a o lidech a událostech souvisejících s vilou po celou dobu její existence.

Studijní centrum ve vile Tugendhat se zaměřuje také na širší historické souvislosti s důrazem na brněnskou architekturu od 19. století až po současnost. V této oblasti vyvíjí SDC-VT samostatnou vědeckovýzkumnou, badatelskou a publikační činnost a úzce spolupracuje s pracovištěm dějin architektury a urbanismu Muzea města Brna, kde je mj. uložena originální plánová a fotografická dokumentace k vile Tugendhat. Dále kooperuje např. se Studijním a dokumentačním centrem Adolfa Loose v pražské Müllerově vile (badatelská spolupráce na projektu Adolf Loos – dílo v českých zemích) a s dalšími institucemi tohoto typu v České republice i v zahraničí.

Miesův výrok „méně je více“ je příznačný pro jeho čisté formy a práci s materiálem. Sklo, ocel a beton jsou atributy jeho osobitého „internacionálního stylu“, který ovlivňuje architekturu až do současnosti