www.KamNaBrusle.cz

Uvádíme nově vznikající projekt www.KamNaBrusle.cz, zaměřený na témata kolem inline bruslení. V přípravě je přehled jak inline stezek, center, obchodů, tak i akcí s nejen inline bruslením spojených.