Zažít město jinak | celá ČR

Slavnosti Zažít město jinak už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst. V Česku zcela výjimečná akce ukazuje, co se stane s ulicí, když patří jen lidem a jejich fantazii. Právě oni stojí za programem i produkcí „své“ slavnosti. Zaparkovaná auta tak nahradí koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel. V roce 2017 se slavnosti konaly na 68 místech v Praze a ve 24 dalších městech. Podrobnosti o tom, co přesně Zažít město jinak je, proč, kdy a kde se koná naleznete na stránce ZMJ v kostce.